Τηλ: 210 574 6000

Κιν : 697 333 9458

Προσοχή! Έρχονται πρόστιμα για τις ταμειακές μηχανές

Σάββατο, 24 Νοέμβριος 2018
από John Doe

Σύμφωνα με τις ΠΟΛ 1195/2018 που αντικαθιστά την ΠΟΛ 1167/2018 από 1/11/2018 επιβάλλεται πρόστιμο σε επιχειρήσεις που η ταμειακή τους μηχανή δεν δείχνει την πραγματική ώρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 3, προκύπτει ρητά ότι το ρολόι των ΦΗΜ, πρέπει να δείχνει την πραγματική ώρα και η απόκλιση του θεωρείται παράβαση και επιβάλλεται πρόστιμο στον κάτοχο του ΦΗΜ, ύψους 500 € (βάσει του ν.4174/2013, άρθρο 54, περίπτωση ια).

Ορίζονται δύο εναλλακτικές μέθοδοι, που μπορεί να επιλέξει ο κάτοχος ΦΗΜ, ώστε να διατηρεί σωστή ώρα στον ΦΗΜ.

Μέσω επιτόπιας επέμβασης (εξουσιοδοτημένου τεχνικού) στον ΦΗΜ.
Μέσω συγχρονισμού του ΦΗΜ με το ρολόι του server της ΑΑΔΕ