Η ASnet προμηθεύει και υποστηρίζει μόνο επώνυμα προϊόντα και αντιπροσωπεύει τους κορυφαίους οίκους στον τομέα της πληροφορικής.